.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

הראשונה אל־הקורינתים. הפרק 12

ובענין הרוחניות אחי לא אכחד מכם דבר׃
2 הלא ידעתם כי בהיתכם גוים אחרי אלילים אלמים הובלתם כאשר נמשכתם׃
3 לכן אודיע אתכם כי אין איש דבר ברוח אלהים אשר יאמר ישוע חרם הוא ולא יוכל איש לקרא לישוע אדון בלתי אם ברוח הקדש׃
4 ושנות הנה המתנות אבל הרוח אחד הוא׃
5 ושנים המה השמושים והאדון אחד הוא׃
6 ושנות הנה הפעלות והאלהים הוא אחד הפעל את הכל בכל׃
7 ולכל איש ואיש נתנה לו התגלות הרוח להועיל׃
8 כי האחד נתן לו על ידי הרוח דבור החכמה ולאחד דבור הדעת כפי הרוח ההוא׃
9 לאחר האמונה ברוח ההוא ולאחר מתנות הרפאות ברוח ההוא׃
10 ולאחר לפעל גבורות ולאחר נבואה ולאחר להבחין בין הרוחות ולאחר מיני לשנות ולאחר באור לשנות׃
11 וכל אלה פעל הרוח האחד ההוא המחלק לאיש איש כרצונו׃
12 כי כאשר הגוף הוא אחד ויש בו אברים הרבה וכל אברי הגוף ההוא אף כי רבים הם כלם גוף אחד כן גם המשיח׃
13 כי ברוח אחד נטבלנו כלנו לגוף אחד אם יהודים אם יונים אם עבדים אם בני חורין וכלנו לרוח אחד השקינו׃
14 כי גם הגוף לא אבר אחד הוא כי אם רבים׃
15 אם תאמר הרגל אינני יד על כן אינני מן הגוף הבעבור זאת איננה מן הגוף׃
16 ואם תאמרו האזן אינני עין על כן אינני מן הגוף הבעבור זאת איננה מן הגוף׃
17 אם הגוף כלו יהיה עין איה השמע ואם כלו יהיה שמע איה הריח׃
18 ועתה האלהים שת את האברים כל אחד ואחד מהם בגוף כמי רצונו׃
19 ואלו היו כלם אבר אחד איה הגוף׃
20 הנה רבים הם האברים והגוף אחד׃
21 העין לא תוכל דבר אל היד לאמר לא אצטרך לך וגם הראש לא יוכל דבר אל הרגלים לאמר לא אצטרך לכן׃
22 כי להפך אברי הגוף הנראים רפים הם לנו לצרך ביותר׃
23 והנראים לנו נקלים בגוף אתם נלביש ביתר כבוד ואשר לבשת לנו המה כאלו ההגונים מכלם׃
24 כי ההגונים לנו אינם צריכים לזאת אבל האלהים מזג ככה את הגוף שנתן כבוד יותר לגרוע׃
25 למען לא תהיה מחלקת בגוף כי אם ידאגו כל האברים יחד זה לזה׃
26 ואם יכאב אבר אחד יכאבו אתו כל האברים ואם יכבד אבד אחד ישמחו אתו כל האברים׃
27 אכן גוף המשיח אתם ואבריו כל אחד לפי חלקו׃
28 ומהם שם האלהים בקהל ראשונה לשליחים ושנית לנביאים ושלישית למלמדים ויתן גבורות אף מתנות הרפאות ועזרים ומנהיגים ומיני לשנות׃
29 הכלם שליחים אם כלם נביאים או כלם מלמדים הכלם עשי גבורות׃
30 הלכלם מתנות רפאות הכלם מדברים בלשנות הכלם מפרשי לשנות׃
31 ואתם התאוו המתנות המועילות ביותר ובכל זאת אראה אתכם דרך נעלה על כלנה׃


הַבָּא חזור