.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

השנייה אל־הקורינתים. הפרק 6

ואנחנו כעזרים נזהירה אתכם שלא תקבלו לריק את חסד אלהים׃
2 כי הוא אומר בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך הנה עתה עת רצון הנה עתה יום ישועה׃
3 ואין אנחנו נתנים מכשול במאומה פן יהיה שרותנו לנאצה׃
4 כי אם נראה בכל דבר כמשרתי אלהים בסבלנות רבה בלחץ ובצרות ובמצוקות׃
5 במכות ובמוסרות ובמהומות בתלאות בשקידות ובצומות׃
6 בטהרה ובדעת ובארך רוח ובחסד וברוח הקדש ובאהבה לא צבועה׃
7 בדבר האמת ובגבורת אלהים בכלי נשק הצדקה מימין ומשמאל׃
8 בכבוד ובקלון בשם רע ובשם טוב כמתעים ובכל זאת נאמנים׃
9 כאינם ידועים וגם ידועים כמתים והננו חיים כמיסרים ולא מומתים׃
10 כנעצבים ובכל עת שמחים כרשים ומעשירי רבים כאשר אין להם מאומה ויש להם כל׃
11 פינו פתוח לכם אנשי קורנתוס ורחב לבנו׃
12 לא צר מקומכם בנו אך צר המקום במעיכם׃
13 והיה זה גמולי כמו אל בנים אנכי מדבר אם תרחיבו לבבכם גם אתם׃
14 אל תהיו משכי על זר עם חסרי אמונה כי אי זה שתפות יש לצדקה עם העול ואי זה התחברות לאור עם החשך׃
15 ואי זה הסכמה למשיח עם בליאל או מה חלק המאמין עם שאיננו מאמין׃
16 ואי זה דבק יש להיכל אלהים עם האלילים כי אתם היכל אלהים חיים כמו שאמר האלהים ושכנתי והתהלכתי בתוכם והייתי להם לאלהים והם יהיו לי לעם׃
17 על כן צאו מתוכם והברו נאם יהוה וטמא אל תגעו ואני אקבץ אתכם׃
18 והייתי לכם לאב ואתם תהיו לי לבנים ולבנות נאם יהוה צבאות׃


הַבָּא חזור