.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

אל־הקולומים. הפרק 3

לכן אם קמתם עם המשיח בקשו את אשר למעלה אשר המשיח ישב שם לימין האלהים׃
2 את אשר למעלה יהגה לבבכם לא את אשר בארץ׃
3 כי מתם וחייכם צפונים עם המשיח באלהים׃
4 בעת הגלות המשיח אשר הוא חייכם גם אתם תגלו עמו בכבוד׃
5 על כן תמותתו את אבריכם בארץ את הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים׃
6 כי בגלל אלה בא חרון אלהים על בני חמרי׃
7 אשר גם אתם הלכתם בהם מלפנים בחיותכם בתוכם׃
8 אך עתה הסירו מכם כל אלה את הרגז את הכעס את הרשע את הגדוף ואת דברי נבלה מפיכם׃
9 ואל תשקרו איש בעמיתו כי פשטתם את האדם הישן עם פעלותיו׃
10 ולבשתם את האדם החדש המתחדש בדעת כצלם בראו׃
11 אשר אין שם יוני ויהודי אין מילה וערלה אין לעז וסקותי אין עבד ובן חורין כי המשיח הוא הכל ובכל׃
12 לכן אתם כבחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים׃
13 ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם׃
14 ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃
15 וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃
16 דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃
17 וכל אשר תעשו הן במלין הן בפעל עשו בשם האדון ישוע והודו לאלהים אבינו על ידי׃
18 אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו׃
19 אתם האנשים אהבו את נשיכם ואל תתמרמרו אליהן׃
20 הבנים שמעו אל ילדיכם בכל דבר כי הוא לרצון לאדנינו׃
21 האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃
22 העבדים שמעו בכל דבר אל אדניכם לפי הבשר לא בעבודה למראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם בתם לבב כיראי האלהים׃
23 כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃
24 וידעתם כי תקבלו מאת יהוה גמול הירשה כי את אדנינו המשיח עבדים אתם׃
25 וכל עשה עול הוא ישא העול אשר עשה ואין שם משא פנים׃


הַבָּא חזור