.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

חזור הַבָּא

הראשונה אל־התסלוניקים. הפרק 5

ועל דבר העתים והזמנים אין צרך לכתב אליכם אחי׃
2 הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃
3 כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃
4 אבל אתם אחי אינכם בחשך שישיג אתכם היום כגנב׃
5 אתם כלכם בני האור ובני היום לא בני הלילה אנחנו ולא בני החשך׃
6 לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃
7 כי הנרדמים הם בלילה נרדמים והמשתכרים משתכרים בלילה׃
8 ואנחנו בני היום ננזרה נא ונלבש את שריון האמונה והאהבה וככובע את תקות הישועה׃
9 יען אשר לא יעדנו האלהים לחרון כי אם לנחל את הישועה על ידי אדנינו ישוע המשיח׃
10 אשר מת בעדנו למען אם נשקד ואם נישן חיה נחיה עמו יחד׃
11 על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃
12 והננו מבקשים מכם אחי להכיר את העמלים בכם ואשר הם נצבים עליכם באדון ומוכיחים אתכם׃
13 אשר תנהגו בם כבוד עד למעלה באהבה למען פעלתם ויהי שלום ביניכם׃
14 והננו מזהירים אתכם אחי הוכיחו את הסוררים אמצו את רכי הלבב תמכו את החלשים והאריכו רוח אל כל אדם׃
15 וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃
16 היו שמחים בכל עת׃
17 התמידו בתפלה׃
18 הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃
19 את הרוח לא תכבו׃
20 את הנבואות לא תמאסו׃
21 בחנו כל דבר ובטוב אחזו׃
22 התרחקו מכל הדומה לרע׃
23 והוא אלהי השלום יקדש אתכם קדשה שלמה וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר תמים בבוא אדנינו ישוע המשיח׃
24 נאמן הקורא אתכם אשר גם יעשה׃
25 אחי התפללו בעדנו׃
26 שאלו לשלום כל האחים בנשיקה הקדשה׃
27 הנני משביעכם באדון שתקרא האגרת הזאת באזני כל האחים הקדשים׃
28 חסד ישוע המשיח אדנינו עמכם אמן׃


חזור הַבָּא