.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

הראשונה אל־טימותיום. הפרק 3

אמת הדבר איש כי יבקש לו פקידות הוא מתאוה מעשה טוב׃
2 ופקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע׃
3 כי אם דן לכף זכות ולא בעל קטטה ולא אהב כסף׃
4 ויהי מנהיג את ביתו בטוב ומדריך את בניו למשמעתו בכל הישר׃
5 כי אם לא ידע איש להנהיג את ביתו איככה יוכל לדאג לעדת אלהים׃
6 ואל יהי תלמיד הדש למען לא ירהב לבו ויפל בדין המשטין׃
7 והוא גם צריך לשם טוב בפי אלה אשר בחוץ פן יפל בחרפה ובמוקש המשטין׃
8 וכן גם השמשים יהיו ישרים ולא מחליקי לשון ולא אהבים סבא יין ולא נטים אחרי בצע רע׃
9 כי אם ישמרו את סוד האמונה ברוח טהורה׃
10 וגם אלה יבחנו בראשונה ואחר כן ישמשו אם אין בהם דפי׃
11 וככה הנשים תהיינה ישרות ולא מלשינות משלות ברוחן ונאמנות בכל׃
12 השמשים יהיו כל אחד בעל אשה אחת ומנהלים בטוב את בניהם ואת בתיהם׃
13 כי המשמשים היטב יקנו לעצמם מעלה טובה ובטחון רב באמונת המשיח ישוע׃
14 זאת אני כתב אליך ואקוה לבא אליך במהרה׃
15 ואם אחר הנה תדע איך להתנהג בבית האלהים שהיא עדת אלהים חיים עמוד האמת ומכונה׃
16 ובודי גדול סוד החסידות אלהים נגלה בבשר נצדק ברוח נראה למלאכים הגד בגוים נתקבל באמונה בעולם נעלה בכבוד׃


הַבָּא חזור