.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

חזור הַבָּא

יעקב. הפרק 5

הוי העשירים בכו והילילו על הצרות אשר תבאנה עליכם׃
2 עשרכם בלה ובגדיכם אכלם עש׃
3 זהבכם וכספכם כסתם חלאה והיתה חלאתם בכם לעדות ואכלה כמו אש את בשרכם אצרתם לכם אוצרות בקץ הימים׃
4 הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃
5 התעדנתם בארץ והתענגתם והשמנתם את לבכם כמו ליום טבחה׃
6 הרשעתם והמתם את הצדיק והוא נענה לא יפתח פיו׃
7 לכן אחי דמו והוחילו עד בוא האדון הנה האכר מחכה לטוב תבואת האדמה בהוחילו כי ירד עליה גשם יורה ומלקוש׃
8 כן הוחילו גם אתם ואמצו לבבכם כי קרוב האדון לבא׃
9 אחי אל תתאוננו איש על רעהו פן תשפטו הנה השופט עמד לפתח׃
10 אחי הנביאים אשר דברו בשם יהוה הם יהיו לכם למופת העני והתוחלת׃
11 הנה מאשרים אנחנו את הסבלים את סבלנות איוב שמעתכם ואת אחרית האדון ראיתם כי רחום וחנון יהוה׃
12 וראש דבר אחי לא תשבעו לא בשמים ולא בארץ ולא בכל שבועה אחרת ויהי הן שלכם הן ולא שלכם לא פן תפלו בידי הדין׃
13 כי יצר לאיש בכם הוא יתפלל ואשר ייטב לבו הוא יזמר׃
14 איש כי יחלה בכם יקרא את זקני הקהלה ויתפללו בעדו ויסוכהו שמן בשם יהוה׃
15 ותפלת האמונה תושיע את החולה ויהוה יקימנו ואשר חטא יסלח לו׃
16 התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃
17 אליהו אנוש אנוש היה כמנו והתפלל תפלה שלא יהיה מטר ולא היה מטר בארץ שלש שנים וששה חדשים׃
18 וישב ויתפלל והשמים נתנו מטר והארץ הצמיחה את פריה׃
19 אחי כי יתעה איש בכם מן האמת ואיש אחר ישיבנו׃
20 ידוע ידע כי המשיב את החוטא מעקשות דרכו הוא יושיע את נפשו ממות ויכסה על המון פשעים׃


חזור הַבָּא