Türkçe İncil

Modern çeviri

 

Modern çeviri。Türkçe İncil

devam Türkçe İncil. Modern çeviri geri

Efeslilere. Bölüm 5

1 Bunun için, sevgili çocukları olarak Tanrıyı örnek alın.

2 Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisini güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrıya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün.

3 Aranızda fuhuş, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu.

4 Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin.

5 Şunu kesinlikle bilin ki, fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin, Mesihin ve Tanrının Egemenliğinde mirası yoktur.

6 Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrının gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir.

7 Onun için böyleleriyle oturup kalkmayın.

8 Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rabde ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın.

9 Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür.

10 Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin.

11 Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine, onları açığa çıkarın.

12 Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından söz etmek bile ayıptır.

13 Işığın açığa vurduğu her şey görünür.

14 Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor: ‹‹Uyan, ey uyuyan! Ölümden diril! Mesih sana ışık saçacak.››

15 Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın.

16 Fırsatı değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür.

17 Bunun için akılsız olmayın, Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın.

18 Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruhla dolun:

19 Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin; yürekten Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun;

20 durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesihin adıyla Baba Tanrıya şükredin;

21 Mesihe duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.

22 Ey kadınlar, Rabbe bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun.

23 Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır.

24 Kilise Mesihe bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar.

25 Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin.

26 Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti.

27 Öyle ki, kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan, görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır.

28 Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever.

29 Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır; tıpkı Mesihin kiliseyi besleyip kayırdığı gibi.

30 Çünkü bizler Onun bedeninin üyeleriyiz.

31 ‹‹Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak.››

32 Bu sır büyüktür; ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum.

33 Size gelince, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.


devam Türkçe İncil. Modern çeviri geri