Türkçe İncil

Modern çeviri

 

Modern çeviri。Türkçe İncil

devam Türkçe İncil. Modern çeviri geri

1 Selaniklilere. Bölüm 5

1 Kardeşler, bu olayların zamanı ve tarihi konusunda size yazmaya gerek yoktur.

2 Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki, Rabbin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir.

3 İnsanlar, ‹‹Her şey esenlik ve güvenlik içinde›› dedikleri bir anda, gebe kadının birden sancılanması gibi, ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar.

4 Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki, o gün sizi hırsız gibi yakalasın.

5 Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz.

6 Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım.

7 Çünkü uyuyanlar gece uyur, sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar.

8 Gündüze ait olan bizlerse, iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım.

9 Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi.

10 Mesih bizler için öldü; öyle ki, ister uyanık ister uykuda olalım, Onunla birlikte yaşayalım.

11 Bunun için şimdi yaptığınız gibi, birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin.

12 Kardeşler, aranızda çalışanların, Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz.

13 Yaptıkları işten ötürü onlara sınırsız saygı, sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın.

14 Size yalvarırız, kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun.

15 Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin.

16 Her zaman sevinin.

17 Sürekli dua edin.

18 Her durumda şükredin. Çünkü Tanrının Mesih İsada sizin için istediği budur.

19 Ruhu söndürmeyin.

20 Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin.

21 Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun.

22 Her çeşit kötülükten kaçının.

23 Esenlik kaynağı olan Tanrının kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesihin gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun.

24 Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir; bunu yapacaktır.

25 Kardeşler, bizim için dua edin.

26 Bütün kardeşleri kutsal öpüşle selamlayın.

27 Rab adına size buyuruyorum, bu mektup bütün kardeşlere okunsun.

28 Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu sizinle birlikte olsun.


devam Türkçe İncil. Modern çeviri geri