.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

יוחנן. הפרק 2

וביום השלישי היתה חתנה בקנה אשר בגליל ואם ישוע היתה שם׃
2 וישוע ותלמידיו היו גם הם קרואים אל החתנה׃
3 ויחסר היין ותאמר אם ישוע אליו יין אין להם׃
4 ויאמר אליה ישוע מה לי ולך אשה עתי עדין לא באה׃
5 ותאמר אמו אל המשרתים ככל אשר יאמר לכם תעשו׃
6 והנה ששה כדי אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לטהרתם שתים או שלש בתים יכיל כל אחד׃
7 ויאמר אליהם ישוע מלאו לכם הכדים מים וימלאום עד למעלה׃
8 ויאמר שאבו נא והביאו אל רב המסבה ויביאו׃
9 ויטעם רב המסבה את המים אשר נהפכו ליין ולא ידע מאין הוא ואולם המשרתים אשר שאבו את המים ידעו ויקרא רב המסבה אל החתן׃
10 ויאמר אליו כל איש יתן בראשונה את היין הטוב וכאשר ישכרו יתן להם את הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד עתה׃
11 זאת תחלת האתות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל וגלה את כבודו ויאמינו בו תלמידיו׃
12 ויהי אחרי כן וירד אל כפר נחום הוא ואמו ואחיו ותלמידיו ולא ארכו ימי שבתם שם׃
13 ויקרבו ימי חג הפסח אשר ליהודים ויעל ישוע ירושלים׃
14 וימצא במקדש מכרי בקר וצאן ובני יונה ואת מחליפי כסף ישבים שם׃
15 ויקח חבלים ויעבתם לשוט ויגרש כלם מן המקדש ואת הצאן ואת הבקר ויפזר את מעות השלחנים ויהפך שלחנתיהם׃
16 ואל מכרי היונים אמר הוציאו אלה מזה ואל תעשו את בית אבי לבית מסחר׃
17 ויזכרו תלמידיו את הכתוב כי קנאת ביתך אכלתני׃
18 ויענו היהודים ויאמרו אליו אי זו אות תראנו כי כזאת אתה עשה׃
19 ויען ישוע ויאמר אליהם הרסו את ההיכל הזה ובשלשה ימים אקימנו׃
20 ויאמרו היהודים הנה זה ארבעים ושש שנה נבנה ההיכל הזה ואתה בשלשה ימים תקימנו׃
21 והוא דבר על היכל גויתו׃
22 ואחרי קומו מן המתים זכרו תלמידיו כי זאת אמר להם ויאמינו בכתוב ובדבר אשר דבר ישוע׃
23 ויהי בהיתו בירושלים בחג הפסח האמינו רבים בשמו כי ראו האתות אשר עשה׃
24 והוא ישוע לא הפקיד את עצמו בידם על אשר ידע את כלם׃
25 ולא הצטרך לעדות איש על האדם כי הוא ידע מה בקרב האדם׃


הַבָּא חזור