.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

יוחנן. הפרק 16

את אלה דברתי אליכם למען לא תכשלו׃
2 הנה ינדו אתכם ואף באה השעה אשר כל הרג אתכם ידמה להקריב עבודה לאלהים׃
3 וכזאת יעשו לכם יען גם את אבי וגם אתי לא ידעו׃
4 אבל הגדתי לכם את אלה למען אשר בבא השעה תזכרום כי אנכי אמרתי אליכם וכאלה לא אמרתי אליכם מראש כי הייתי עמכם׃
5 ועתה הלך אנכי אל שלחי ולא ישאלני איש מכם אנה תלך׃
6 אך על דברי את אלה אליכם מלא לבבכם עצבת׃
7 אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו אליכם׃
8 והיה בבאו יוכיח את העולם על דבר החטא והצדק והמשפט׃
9 על החטא כי לא האמינו בי׃
10 ועל הצדק כי אלך אל אבי ולא תוסיפו לראות אתי׃
11 ועל המשפט כי נדון שר העולם הזה׃
12 עוד רבות לי להגיד לכם אך לא תוכלון שאת עתה׃
13 ורוח האמת בבאו הוא ידריך אתכם אל כל האמת כי לא ידבר מעצמו כי אם אשר ישמע ידבר והאתיות יגיד לכם׃
14 הוא יפארני כי משלי יקח ויגיד לכם׃
15 כל אשר לאבי לי הוא על כן אמרתי כי משלי יקח ויגיד לכם׃
16 הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני כי אני הלך אל אבי׃
17 ומקצת תלמידיו נדברו איש אל אחיו לאמר מה זה אמר אלינו הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני ואמרו אני הלך אל אבי׃
18 ויאמרו מה זה אשר אמר מעט לא ידענו מה דבר׃
19 וידע ישוע כי עם לבבם לשאל אתו ויאמר אליהם העל זאת אתם דרשים ביניכם כי אמרתי הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני׃
20 אמן אמן אני אמר לכם כי אתם תבכו ותילילו והעולם ישמח הן אתם תעצבו אכן עצבכם יהפך לששון׃
21 האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃
22 וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃
23 וביום ההוא לא תשאלוני דבר אמן אמן אני אמר לכם כי כל אשר תשאלו מאת אבי בשמי יתננו לכם׃
24 עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃
25 את אלה דברתי אליכם במשלים אכן שעה באה ולא אדבר עוד אליכם במשלים כי אם ברור אמלל לכם על אבי׃
26 ביום ההוא תשאלו בשמי ואינני אמר לכם כי אני אעתיר לאבי בעדכם׃
27 כי אבי גם הוא אהב אתכם עקב אשר אהבתוני והאמנתם כי מאת אלהים יצאתי׃
28 מאת האב יצאתי ואבא לעולם אשובה אעזב את העולם ואלך אל אבי׃
29 ויאמרו אליו תלמידיו הנה כעת ברור תמלל ולא תמשל משל׃
30 עתה ידענו כי כל ידעת ולא תצטרך כי ישאלך איש בזאת נאמין כי מאת אלהים יצאת׃
31 ויען אתם ישוע עתה תאמינו׃
32 הנה שעה באה ועתה זה הגיעה ונפצותם איש איש לביתו ואתי תעזבו לבדי ואינני לבדי כי אבי עמדי׃
33 את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃


הַבָּא חזור