.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

אל־האפסיים. הפרק 2

גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃
2 אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃
3 וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃
4 אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃
5 אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃
6 ויעירנו אתו אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע׃
7 להראות בדרות הבאים את גדלת עשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע׃
8 כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלהים היא׃
9 לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש׃
10 כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃
11 על כן זכרו כי אתם הגוים בבשר הנקראים ערלים בפי הנקראים בני המילה שהיא מעשה ידים בבשר׃
12 כי אתם בעת ההיא הייתם בלי משיח מוזרים לעדת ישראל ונכרים לבריתות ההבטחה באין תקוה ובאין לכם אלהים בעולם׃
13 ועתה בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח׃
14 כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃
15 בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום׃
16 וירצה את שניהם בגוף אחד לאלהים על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה׃
17 ויבא ויבשר שלום לכם הרחוקים והקרובים׃
18 כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד אל אבינו׃
19 לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים׃
20 בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃
21 אשר חבר בו יחד הבנין כלו עדי יגבה להיכל קדש ליהוה׃
22 ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח׃


הַבָּא חזור