.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

אל־האפסיים. הפרק 3

בעבור זאת אני פולוס אסיר המשיח למענכם הגוים׃
2 כי אמנם שמעתם הנהגת חסד האלהים אשר נתן לי אליכם׃
3 כי בחזון גלה לי הסוד אשר למעלה כתבתי לכם במעט׃
4 ובקראכם תוכלו להכיר בזאת את בינתי בסוד המשיח׃
5 אשר בדורת הראשנים לא נודע לבני אדם כאשר נגלה עתה לשליחיו הקדשים ולנביאיו ברוח׃
6 להיות הגוים גם הם בני ירשתו וגוף אחד אתו וחברי הבטחתו במשיח על ידי הבשרה׃
7 אשר הייתי לה למשרת במתנת חסד אלהים הנתונה לי כפי פעלת גבורתו׃
8 לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃
9 ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃
10 למען אשר תודע עתה על ידי העדה לשרים לשליטים אשר במרומים חכמת אלהים המפליאה דתכיה׃
11 על פי עצת עולמים אשר יעץ במשיח ישוע אדנינו׃
12 אשר פתחון פינו ממנו וקרבתנו בבטחה על יד אמונתו׃
13 בעבור זאת אבקש שלא תחתו בצרותי למענכם יען כי היא תפארתכם׃
14 על כן אכרעה על ברכי לאבי אדנינו ישוע המשיח׃
15 אשר נקרא על שמו כל בית אבות שבשמים ושבארץ׃
16 לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃
17 שישכן המשיח בלבבכם באמונה והייתם משרשים ומיסדים באהבה׃
18 למען תוכלו להשיג עם כל הקדשים מה הוא הרחב והארך והעמק והגבה׃
19 וידעתם את אהבת המשיח הנעלה על כל דעת ונמלאתם את כל מלוא האלהים׃
20 ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו׃
21 לו הכבוד בקרב הקהל במשיח ישוע לדר ודר עד עולמי עולמים אמן׃


הַבָּא חזור