.תנ"ך בעברית. בְּרִית חֲדָשָׁה

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

 

הַבְּשׂוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה עַל־פִּי מַתָּי

הַבָּא חזור

אל־העברים. הפרק 3

לכן אחי הקדושים חברים לקריאה של מעלה הביטו אל השליח וכהן הודיתנו הגדול אל המשיח ישוע׃
2 אשר הוא נאמן לעשהו כמו גם משה בכל ביתו׃
3 כי כבוד גדול ממשה נחל זה כאשר בנה הבית חשוב יותר מן הבית׃
4 כי כל בית יש לו בנה אבל בונה כל הוא האלהים׃
5 והן משה נאמן בכל ביתו כעבד לעדות העמדות להאמר׃
6 אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ׃
7 לכן כמאמר רוח הקדש היום אם בקלו תשמעו׃
8 אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃
9 אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי ארבעים שנה׃
10 לכן אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי׃
11 אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי׃
12 ראו עתה אחי פן יש באחד מכם לב רע וחסר אמונה לסור מאלהים חיים׃
13 אך הוכח תוכיחו איש את רעהו יום יום עד שיקרא היום למען אשר לא יקשה איש מכם את לבו במדוחי פשע׃
14 כי נתחברנו למשיח אם נחזיק בראשית הבטחה ולא נרפנה עד הקץ׃
15 כאשר נאמר היום אם בקלו תשמעו אל תקשו לבבכם כמריבה׃
16 מי אפוא אלה אשר שמעו ויריבו הלא כל יצאי מצרים ביד משה׃
17 ובמי התקוטט ארבעים שנה הלא בחטאים אשר נפלו פגריהם במדבר׃
18 ולמי נשבע לבלתי בא אל מנוחתו אם לא לסוררים׃
19 ואנחנו ראים כי לא יכלו לבוא על אשר לא האמינו׃


הַבָּא חזור