GENEZO

ELIRO

LEVIDOJ

NOMBROJ

READMONO

JOSUO

JUGxISTOJ

1 SAMUEL

2 SAMUEL

1 REGxOJ

2 REGxOJ

JESAJA

JEREMIA

JEHxEZKEL

HOSxEA

JOEL

AMOS

OBADJA

JONA

MIHxA

NAHxUM

HxABAKUK

CEFANJA

HxAGAJ

ZEHxARJA

MALAHxI

LA PSALMARO

LA SENTENCOJ DE SALOMONO

IJOB

ALTA KANTO DE SALOMONO

RUT

PLORKANTO DE JEREMIA

LA PREDIKANTO

ESTER

DANIEL

EZRA

NEHxEMJA

1 KRONIKO

2 KRONIKO

SANKTA MATEO

SANKTA MARKO

SANKTA LUKO

SANKTA JOHANO

LA AGOJ DE LA APOSTOLOJ

LA DE JAKOBO

LA UNUA DE PETRO

LA DUA DE PETRO

LA UNUA DE JOHANO

LA DUA DE JOHANO

LA TRIA DE JOHANO

LA DE JUDAS

AL LA ROMANOJ

LA UNUA AL LA KORINTANOJ

LA DUA AL LA KORINTANOJ

AL LA GALATOJ

AL LA EFESANOJ

AL LA FILIPIANOJ

AL LA KOLOSEANOJ

LA UNUA AL LA TESALONIKANOJ

LA DUA AL LA TESALONIKANOJ

LA UNUA AL TIMOTEO

LA DUA AL TIMOTEO

AL TITO

AL FILEMON

LA EPISTOLO AL LA HEBREOJ

APOKALIPSO DE SANKTA JOHANO